PRIMENA:

NAMENJEN JE ZA REGULACIJU CIRKULACIONIH PUMPI IZMENJIVAČA I ELEKTRIČNOG GREJAČA BOJLERA U SISTEMU SOLARNOG-CENTRALNOG GREJANJA ZAVISNO OD TEMPERATURE MEDIJUMA U KOLEKTORU, KOTLU I TEMPERATURE VODE U BOJLERU.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

  • NAPON NAPAJANJA 220 V 50 Hz
  • DOZVOLJENO OPTEREĆENJE RELEA 5 A PRI 220 V
  • DIMENZIJE KUĆIŠTA 150 X 110 X 80 mm
  • KUĆIŠTE SE MONTIRA TIPLOVANJEM NA ZID SONDE SU NTC TIPA I ISPORUČUJU SE UZ TERMOSTAT
  • RADNI OPSEG DIFERENCIJALNOG TERMOSTATA –10 DO +125 ˚C

5 godina. Mnoštovo zadovoljnih korsnika.