PRIMENA:

Namenjeni su za zagrevanje kako toplovodnih tako i parnih kotlova sagorevanjem peleta i koštica voća. Zavisno od snage kotla, temperature medijuma u kotlu gorionik samostalno vriši regulaciju snage i temperature medijuma. Poseduje potpuno automatski rad.

5 godina. Mnoštovo zadovoljnih korsnika.